Girişimci Birey

Çağımız artık tüketim toplumunun yaşam düzenini ve yaşam standartlarını belli bir çizginin üstüne yükseltmiştir.Bu yapılanma içerisinde bireyler kolayca kaybolup gitmekte ve bu kişiler kendilerini yeterince ifade edememektedir.Arka planda kalan, izleyici konumunda olan bireyler için gelecek pek de ümit vaat etmez.O halde bu süreçte yerimizi almak için girişimci bir birey olmalı, zincirin ve halkanın bir parçasını oluşturmalıyız.

Girişimcilik kanımca yalnızca parasal sermaye ile alınan riskler ve iş geliştirme fikirleri değildir.Girişimcilik aynı zamanda bireyin tabii yapısıdır, tabii bir kazanımdır.Girişimcilik atılgan olmayı, bir şeyler elde etme uğrunda çaba sarf etmeyi gerektirir.Yani herhangi bir girişimde bulunmak için parasal sermaye şart değildir, bilgi de bir sermayedir, deneyimleriniz ve herhangi bir uğraşınız da sizin için sermayedir.Kaybetme riskinin sıfır olduğu böyle bir sermayeyi çeşitli işlerde kullanmaktan çekinmeyin, uğraşlarınızla uyuşan veya uyuşmayan size katkısı olacak birçok iş dalı olacaktır.Amiyane tabirle bu işleri kovalayın.Bunlar sizin için çok farklı birer deneyim olacak.İşin mutfağında bulunmak, burada pişmek önünüzü daha rahat görmenize olanak sağlayacak ve böylece vizyon belirlemenizde referans alabileceğiniz bizzat kendi kişisel deneyimleriniz olacak.

Part-time, sezonluk ve freelance iş modelleri sizin için çok faydalı ısındırma turları olacaktır.Eğer herhangi bir işte çalışmak gibi bir mecburiyetiniz yoksa, hevesiniz çok çabuk ve erkenden kaçabilir.Motivasyonunuzu sürekli üst seviyede tutarak işinize dört elle sıkı sıkıya sarılın.Belki hedeflediğiniz noktadan henüz bir hayli uzaksınız ama bu hedefleri motive edici bir güç olarak düşünecek olursanız yaptığınız işten daha fazla keyif ve daha fazla verim alacaksınız.Tabi işi olmayanlar bundan önce iş aramaya koyulmalı ki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olabilsin, bir basamak daha yükselmiş olabilsin.

Rusların “Oblomovluk” diye bir tabiri var, bu tabir ünlü yazar Gonçarov’un sürekli kafasında bir şeyler oluşturan ancak bunları hayata geçirmekte zorlanan bir bakıma miskin bir kişiliğe sahip olan Oblomov karakterinden ortaya çıkmış.Oblomov gibi “şimdi kim uğraşacak” demeyin, uğraşın.Unutmayın ki azim ve gayret olmadan hiçbir şey olmaz.Neticede tembelliğin size fayda getirmeyeceği aşikar, ancak hayata geçirdiğiniz her karar ve bunun sonucunda çalıştığınız her işin size çok fayda sağlayacağı da su götürmez bir gerçek.

Yasin TEMEL
Marmara Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Almanca İşletme 2. Sınıf

Bir Cevap Yazın